Biểu phí năm học 2018 - 2019 - Cơ sở 5

06/ 06/ 2019 9:59:00 SA 0 Bình luận

STT

NỘI DUNG

LỚP CHỌN

LỚP CHẤT LƯỢNG

(1 lớp/ 1 tầng)

ĐẠI TRÀ

(2 lớp/ 1 tầng)

I

CHƯƠNG TRÌNH HỌC.

 

 

 

1

 Giáo trình tiếng anh sử dụng phần mềm moosekids chuẩn Quốc tế : 3 tiết/tuần.

x

 

 

2

Tiếng anh kết hợp với vân động Gymkids theo giáo trình của Singapore: 1 tiết/tuần.

x

 

 

3

Thông tin của con ở trường được gửi tới p/h bằng CNTT thông tin và phần mềm truyền thông kidsschool.

x

x

x

4

Trẻ được lập team tham gia hoạt động trong nhà và ngoài trời nhằm phát huy khả năng vượt trội của từng trẻ.

x

x

x

5

Gv tiếng Anh người Việt: 2 tiết/tuần.

x

x

x

6

Năng khiếu: Múa

x

x

x

7

Khóa học tâm thế vào lớp 1 ( đối với 5 tuổi)/ 3 tháng

x

x

x

II

CÁC KHOẢN THU CHÍNH.

Tổng thu học phí/ tháng (có ăn sáng/ 25 ngày)

NT : 3.405.000 đ

MG: 3.205.000 đ

NT : 3.005.000 đ

MG: 2.755.000 đ

NT : 2.705.000 đ

MG: 2.405.000 đ

 

Tổng thu học phí/ tháng (không có ăn sáng/ 25 ngày)

NT : 3.155.000 đ

MG: 2.955.000 đ

NT : 2.705.000 đ

MG: 2.455.000 đ

NT : 2.455.000 đ

MG: 2.155.000 đ

 

 

1

 Học phí/tháng.

 

NT:  2.200.000 đ

MG: 2.000.000 đ

NT:  1.800.000 đ

MG: 1.500.000 đ

NT:  1.500.000 đ

MG: 1.200.000 đ

Học phí thu theo ngày ( đã bao gồm tất cả các loại phí)

200.000 đ

150.000 đ

150.000 đ

Chăm sóc bán trú

300.000 đ

300.000 đ

300.000 đ

Thông tin của con được gửi tới p/h qua group và phần mềm kidsschool

30.000 đ

30.000 đ

30.000 đ

 

   2

 TIỀN ĂN

 

 

 

- Ăn chính/ ngày: Ăn trưa/Tráng miệng: Caramen, sữa chua, hoa quả tươi/Ăn chiều/ Sữa Nutifood

- Ăn sáng/ bữa (tự nguyện):

25.000 đ

10.000 đ

25.000 đ

10.000 đ

25.000 đ

10.000 đ

 

III

 

CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC.

 

 

 

1

Cơ sở vật chất/ năm ( Thu 2 lần/năm) : + Lần 1: Tháng  09/2018

+ Lần 2: Tháng  01/2019

1.500.000 đ

 

1.000.000 đ

 

1.000.000 đ

2

Phí học phẩm: Sách, vở, bút…của trẻ theo độ tuổi/năm

300.000 đ

200.000 đ

200.000 đ

3

Đồng phục (1Ba lô, 1Mũ, 2 bộ quần áo)

600.000 đ - 900.000 đ

600.000 đ - 900.000 đ

600.000 đ - 900.000 đ

4

Học hè/ tháng ( 6 +7 +8 )

300.000 đ

300.000 đ

300.000 đ