Chương trình giáo dục lễ giáo và nhân cách cho trẻ.

20/ 02/ 2017 4:23:12 CH 0 Bình luận

Khoa học tâm lý đã khẳng định rằng 8 năm đầu đời của mỗi người là giai đoạn quan trọng nhất để hình thành nhân cách. Trong độ tuổi mầm non ở mỗi đứa trẻ đặt nền móng đầu tiên của nhân cách, sự phát triển về mặt đạo đức cho trẻ sau này đều mang rõ dấu ấn của thời ấu thơ. Vì thế, lứa tuổi này chúng ta phải chăm lo phát triển toàn diện cho trẻ, trên cơ  sở đó mà nhà trường Tuổi Thần Tiên chúng tôi rất quan tâm đến phương pháp và hình thức giáo dục nhân cách cho trẻ theo truyền thống tốt đẹp của người phương đông đã được đúc kết nghìn năm.

Nhà trường chúng tôi lựa chọn những nội dung giáo dục phù hợp nhất để dạy dỗ trẻ biết quan tâm, tự tin, tự ý thức và tôn trọng mọi người xung quanh, giáo dục tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật, hành vi văn minh, giữ gìn vệ sinh, giáo dục tình yêu thương, đoàn kết thân ái với bạn bè.

Viết bình luận