Chương trình tiếng anh giáo viên việt - Tháng 6

05/ 06/ 2019 1:04:37 CH 0 Bình luận

Topic: Food and drink for summer

 

 

Nhà trẻ ( Food and drink)

3 tuổi ( Food and drink)

4 tuổi ( Food and drink)

5 tuổi ( Food and drink)

New words

1. Soup :Cháo

2. Soda :Nước ngọt

3. Milk : Sữa

 

1.  Soup :Cháo

2.  Milk : Sữa

3. Ice cream :Kem

4. Water :Nước

5. Soda: nướcngọt

 

1. Soup :Cháo

2.  Orange juice :Nước cam ép

3. Ice cream :Kem

4. Water :Nước

5. Yogurt :Sữa chua

6. Noodles :Bún, mỳ, phở

 

2. Soup :Cháo

2. Orange juice :Nước cam ép

3. Ice cream :Kem

4. Water :Nước

5. Yogurt :Sữa chua

6. Soda :Nước ngọt

7.Milk: Sữa

8. Noodles :Bún

Structure

Do you like milk? ( Bạn thích sữa không?)

Yes, I do./No, I don't.( Có tôi thích./ Không, tôi  không thích).

 

-Do you like milk? ( Bạn thích sữa không?)

Yes, I do./No, I don't.( Có tôi thích./ Không, tôi  không thích).

 

-I like ice cream. (Tôi thích kem.)

- Do you like milk? ( Bạn thích sữa không?)

Yes, I do./No, I don't.( Có tôi thích./ Không, tôi  không thích).

-I like ice cream. (Tôi thích kem.)

-Do you like milk? ( Bạn thích sữa không?)

Yes, I do./No, I don't.( Có tôi thích./ Không, tôi  không thích).

What food do you like? ( Bạn thích đồ ăn gì?)/ I like soup ( Tôi thích món súp)

Song

 Do you like juice?

Do you like orange juice?

Do you like orange juice?

Do you like orange juice?

Yes, I do.

 

 Do you like juice?

Do you like orange juice?

Do you like orange juice?

Do you like orange juice?

Yes, I do.

 

 Do you like juice?

Do you like orange juice?

Do you like orange juice?

Do you like orange juice?

Yes, I do.

Do you like spider juice?

Do you like spider juice?

Do you like spider juice?

No, I don't

Do you like juice?

Do you like orange juice?

Do you like orange juice?

Do you like orange juice?

Yes, I do.

Do you like spider juice?

Do you like spider juice?

Do you like spider juice?

No, I don't.

 

 

 

Viết bình luận