CƠ SỞ VẬT CHẤT

07/ 06/ 2019 3:15:11 CH 0 Bình luận

Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư đầy đủ, bảo dưỡng và thay thế thường xuyên để đảm bảo chất lượng cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

100% các lớp học được đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa các thiết bị bán trú.

100% các lớp học được trang trí môi trường lớp học sáng, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh học đường. Nhà trường tăng cường trồng cây xanh, tạo góc thiên nhiên ở các nhóm lớp để trẻ được chăm sóc, quan sát, khám phá..