Kế hoạch kiểm tra và giám sát khu vực vệ sinh nhóm lớp tháng 04/2017.

15/ 05/ 2017 10:47:00 SA 0 Bình luận

PGD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN TUỔI THẦN TIÊN

 

Số: 55/KH-TTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Đông, ngày 25 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra và giám sát khu vực vệ sinh nhóm lớp tháng 04/2017.

 

Căn cứ vào quy trình làm việc của y tế trường;

Căn cứ thực tế của nhà trường, ban chỉ đạo y tế trường MN Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch kiểm tra và giám sát khu vực nhà vệ sinh các lớp như sau:

I - Mục đích yêu cầu.

1. Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch, khô ráo, không mùi.

2. Vệ sinh bô, bồn cầu nhà vệ sinh,thùng đựng rác luôn sạch sẽ bảo đảm sức khỏe cho trẻ.

II - Nội dung.

1.Khi trẻ đi vệ sinh xong phải dội nước và cọ bồn cầu sạch sẽ, không để mùi khó chịu ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

2. Hàng ngày dọn, cọ nhà vệ sinh 2 lần: buổi trưa (11h30) và buổi chiều (17h15).Thùng rác được đổ đúng nơi quy định, cọ sạch phơi khô.

3.Vào cuối buổi chiều khi hết trẻ giáo viên chủ động kiểm tra nhà vệ sinh, kiểm tra các vòi nước rửa tay và tắt các thiết bị điện.

4.Quần áo lưu, giầy dép,ba lô của trẻ trả hết về cho phụ huynh.

5. Y tế trường đi kiểm tra, lập biên bản các lớp và báo cáo BGH nhà trường vào ngày 27/04/2017 ( Thứ 5).

Lưu ý: Hiện nay thời tiết ẩm nồm, các lớp thường xuyên kiểm tra nhà vệ sinh, hành lang cửa lớp tránh để ẩm ướt gây trơn trượt mất an toàn cho trẻ.

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra khu vực nhà vệ sinh các lớp tháng 4/2017 của y tế trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên. Đề nghị giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc nội dung trên và dán kế hoạch bảng tuyên truyền.

 

Nơi nhận:

- Giáo viên các lớp (để t/h)

- Lưu hồ sơ y tế.

TM.BAN CHỈ ĐẠO

 

 

Vũ Thị Hồng Xiêm

 

Viết bình luận