Kế hoạch y tế tháng 8.

15/ 08/ 2017 2:27:00 CH 0 Bình luận

PGD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN TUỔI THẦN TIÊN

Số: 60/KH- TTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Hà Đông, ngày 07  tháng 08 năm 2017.

 

KẾ HOẠCH

V/v tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết.

 

Thực hiện Công văn số 2445/SGD&ĐT ngày 28/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/7/2017 của UBND quận v/v tăng cường công tác phòng chống dịch;

Thực hiện Công văn số774/PGD&ĐT ngày 28/7/2017 của PGD&ĐT quận Hà Đông V/v tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết.

 Trường MN Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:

  • Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học thu gom rác phế liệu, làm sạch môi trường trước khi bước vào năm học mới. Thả cá diệt bọ gậy; kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, xử lý các điểm ứ đọng nước.
  • Cán bộ y tế trường thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường các nhóm lớp, khu vực xung quanh trường phát hiện các ổ chứa bọ gậy để xử lý kịp thời. Kiểm tra mật độ muỗi trong nhà trường, báo cáo y tế phường để phối hợp phun thuốc diệt muỗi khi có chỉ định.
  • Tăng cường biện pháp phòng tránh muỗi đốt: sắp xếp kệ tủ, kho để giường, gối ngăn nắp, sạch sẽ. Tủ cốc, giá phơi khăn được cọ rửa sạch sẽ, phơi ra nắng.
  •  Luôn đảm bảo phòng học thông thoáng, đủ oxy, môi trường trong lành cho trẻ hoạt động, áp dụng các biện pháp chống muỗi đốt cho trẻ: dùng vợt muỗi và bôi thuốc chống muỗi đốt cho trẻ.
  • Hàng ngày, các lớp theo dõi sĩ số và diễn biền tình hình sức khỏe học sinh, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch. Nếu có trường hợp sốt yêu cầu phụ huynh cho trẻ nghỉ học, đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế.

2. Tuyên truyền để giáo viên, phụ huynh học sinh biết cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy; đồng thời là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh với gia đình và cộng đồng; từng học sinh phấn đấu trong gia đình không có ổ chức bọ gậy.

3. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ y tế về Chế độ thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm khi thấy các biểu hiện bất thường về tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên của nhà trường.

 

Trên đây là kế hoạch tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết của Trường MN Tuổi Thần Tiên. Đề nghị CBGVNV toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

 

  Nơi nhận:

- Toàn thể CB,GV, NV thực hiện.

- Lưu VT.

             TM. BAN CHỈ ĐẠO

 

(Đã ký)

 

 

           Phạm Thị Xuân Quỳnh   

 

Viết bình luận