Kế hoạch vệ sinh nhóm lớp tháng 10/2017

18/ 10/ 2017 7:43:00 SA 0 Bình luận

PGD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN TUỔI THẦN TIÊN

 

Số: 67/KH-TTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Đông, ngày 18 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Kiểm tra và giám sát khu vực vệ sinh nhóm lớp tháng 10/2017.

         

Căn cứ vào quy trình làm việc của y tế trường;

Căn cứ thực tế của nhà trường. Ban chỉ đạo y tế trường MN Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch kiểm tra và giám sát khu vực vệ sinh nhóm lớp như sau:

I - Mục đích yêu cầu.

1. Đảm bảo nhà vệ sinh luôn khô ráo, thoáng mát.

2. Vệ sinh bô của trẻ, thùng đựng rác luôn sạch sẽ bảo đảm sức khỏe cho trẻ.

II - Nội dung.

1. Khi trẻ đi vệ sinh xong phải dội luôn nước và cọ bồn cầu sạch sẽ, không để mùi khó chịu ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

2. Hàng ngày dọn nhà vệ sinh 2 lần vào buổi trưa (11h30) và buổi chiều (17h15) cọ rửa bằng nước tẩy vệ sinh. Thùng rác được đổ đúng nơi quy định vào cuối ngày, cọ sạch phơi khô.

3. 17h30 hàng ngày các lớp lau sạch nền nhà bằng cloramin B. Trước khi ra về giáo viên chủ động kiểm tra nhà vệ sinh, các vòi nước rửa tay và tắt các thiết bị điện.

4. Thứ 7 hàng tuần: Các lớp chủ động rửa đồ chơi bằng cloramin B, giặt vỏ gối, giường, chiếu của trẻ. Quần áo lưu, giá để dép, ba lô của trẻ trả hết về cho phụ huynh.

5.Ytế trường đi kiểm tra, lập biên bản các lớp và báo cáo BGH nhà trường vào ngày 21 /10 /2017(thứ 7)

Trên đây là kế hoạch triển khai kiểm tra khu vệ sinh nhóm lớp tháng 10 của y tế trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên. Đề nghị giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc nội dung trên và dán kế hoạch bảng tuyên truyền.

 

Nơi nhận:

- Toàn thể CBGVNV (để T/h)

- Lưu VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Hồng Xiêm

 

 

Viết bình luận