Kế hoạch việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

29/ 09/ 2017 5:26:00 CH 0 Bình luận

PGD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN TUỔI THẦN TIÊN

Số: 66/KH- TTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Hà Đông, ngày 22 tháng 09 năm 2017.

 

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

 

Thực hiện công văn số 2019/UBND-YT ngày 8/9/2017 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng;

Thực hiện Công văn số 956 /PGD&ĐT ngày 21/9/2017 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Trường MN Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch như sau:

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh tự bảo vệ sức khỏe, chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh.

2. Rửa tay cho trẻ khi bẩn trong ngày bằng xà phòng và nước sạch. Không để trẻ mút tay và đưa đồ chơi lên miệng. Giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng phải rửa tay nhiều lần trong ngày, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh cho trẻ.

3. Duy trì thực hiện cho trẻ ăn chín, uống chín. Đảm bảo 100% trẻ sử dụng đồ dùng cá nhân riêng đúng ký hiệu.

4. Tuyên truyền với phụ huynh không cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh tay chân miệng, chủ động khi có trẻ mắc bệnh phải cho trẻ nghỉ học và đến cơ sở y tế để điều trị. Giáo viên không nhận trẻ vào lớp khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh và thông báo cho y tế nhà trường.

5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tăng cường kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh trong chế biến đồ ăn, nước uống của trẻ.

6 .Giáo viên trong trường thường xuyên vệ sinh môi trường, làm sạch nền nhà, lớp học, bề mặt bàn ghế, đồ chơi vật dụng, trang thiết bị đồ dùng học tập bằng cloraminB để phòng chống bệnh tay chân miệng. Nhân viên y tế phát CloraminB tới các lớp, kiểm tra giám sát và lập biên bản việc thực hiện của giáo viên.

 

Trên đây là kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng của Trường MN Tuổi Thần Tiên. Đề nghị CBGVNV toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

 

  Nơi nhận:

- Toàn thể CBGV NV thực hiện.

- Lưu VT.

             TM. BAN CHỈ ĐẠO

 

(Đã ký)

 

 

           Phạm Thị Xuân Quỳnh   

 

Viết bình luận