Kỷ luật ở trường

20/ 02/ 2017 4:29:00 CH 0 Bình luận

Tất cả những hình thức kỉ luật ở trường đều thực hiện với mục đích giúp trẻ điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp. Chúng tôi sử dụng những biện pháp như: Để trẻ tạm thời không tham gia hoạt động cùng các bạn và nói chuyện với trẻ trong trường hợp trẻ có những hành vi trên. Nếu có vấn đề thực sự nghiêm trọng trong hành vi cư xử của trẻ, chúng tôi sẽ cùng thảo luận và có thể đề nghị cha mẹ cho trẻ tạm thời hoặc ngừng hẳn việc đến lớp của trẻ.

* Quy định về đóng học phí: Kế toán lập phiếu thu và viết thông báo trên bảng để phụ huynh được biết. Thời gian thu từ ngày 01 - 06 hàng tháng.

* Học sinh nghỉ học phụ huynh cần báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp để cắt xuất ăn. Trường hợp sau 9h30 không báo thì vẫn chấm ăn bình thường.

* Nếu phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con nhưng tự ý thôi học thì nhà trường sẽ không chấp nhận bất cứ lí do nào để thanh toán các khoản tiền khác ngoài tiền ăn của các cháu.

* Trường hợp các cháu đã đóng học phí trong tháng mà đi học dưới 10 buổi, có lý do: Ốm có giấy viện, phẫu thuật....nhà trường sẽ thanh toán lại 1/2 học phí và các phiếu ăn tồn.

Viết bình luận