Liên lạc gia đình và nhà trường

Liên lạc gia đình và nhà trường

20/ 02/ 2017 0 Bình luận

Văn phòng nhà trường: Văn phòng thường xuyên gửi các thông báo và bản tin tháng về gia đình để phụ huynh nắm được những sự kiện diễn ra...

Khám phá
Facebook khối nhà trẻ (15 - 36 tháng)

Facebook khối nhà trẻ (15 - 36 tháng)

20/ 02/ 2017 0 Bình luận

https://www.facebook.com/H%E1%BB%87-Th%E1%BB%91ng-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-MN-Tu%E1%BB%95i-Th%E1%BA%A7n-Ti%C3%AAn-kh%E1%BB%91i-nh%C3%A0-tr%E1%BA%BB-682980001756212/?fref=ts

Khám phá
Facebook khối 3 tuổi

Facebook khối 3 tuổi

20/ 02/ 2017 0 Bình luận

https://www.facebook.com/khoi3tuoi/?fref=ts

Khám phá
Facebook khối 4 tuổi

Facebook khối 4 tuổi

20/ 02/ 2017 0 Bình luận

https://www.facebook.com/H%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-MN-Tu%E1%BB%95i-Th%E1%BA%A7n-Ti%C3%AAn-Kh%E1%BB%91i-4-Tu%E1%BB%95i-1546143268939800/?fref=ts

Khám phá
  • 1
  • 2