Công tác phòng chống sốt xuất huyết luôn được nhà trường chú trọng. Thành lập tổ xung kích tiêu diệt bọ gậy, đồng thời trang bị màn và kem xua muỗi cho trẻ. Vì sức khỏe của trẻ thơ chúng tôi luôn nêu cao khẩu hiệu " 1 ngày còn đến lớp là 1 ngày an tâm"

12/ 09/ 2017 1:39:00 CH 0 Bình luận

Viết bình luận