Chương trình tiếng anh tháng 12 (cơ sở 5)

Chương trình tiếng anh tháng 12 (cơ sở 5)

12/ 12/ 2017 0 Bình luận

Nhà trẻ ( 18 – 36 tháng) New words : ...

Khám phá
Chương trình tiếng anh tháng 12 (cơ sở 1,2)

Chương trình tiếng anh tháng 12 (cơ sở 1,2)

11/ 12/ 2017 0 Bình luận

Khối nhà trẻ (18 – 36 tháng) New words: Eyes: Mắt Nose: Mũi...

Khám phá
chương trình tiếng anh tháng 12 (cơ sở 3)

chương trình tiếng anh tháng 12 (cơ sở 3)

11/ 12/ 2017 0 Bình luận

Khối nhà trẻ (18- 36 tháng) New words: Teacher: cô giáo ...

Khám phá
Chương trình học tiếng anh tháng 11 năm 2017 ( Cơ sở 1, 2)

Chương trình học tiếng anh tháng 11 năm 2017 ( Cơ sở 1, 2)

02/ 11/ 2017 0 Bình luận

Khối nhà trẻ (18 - 36 tháng) New words : Mom: Mẹ...

Khám phá