Tổng quan chương trình

Tổng quan chương trình

20/ 02/ 2017 0 Bình luận

Chương trình giáo dục của Trường mầm non Tuổi Thần Tiên được xây dựng dựa trên chương trình HighScope của Hoa Kỳ, tích hợp với các ý tưởng của trường phái Montessori, Reggio Emilia và chương trình khung của...

Khám phá