Thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19

THÔNG BÁO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 460/UBND-KGVX ngày 15/2/2021 về việc học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Nhà trường xin trân trọng thông báo:
Toàn thể học sinh tạm dừng đến trường từ thứ Tư ngày 17/2/2021 (mùng 6 Tết) cho đến đến hết ngày Chủ nhật 28/02/2021.
Trong thời gian nghỉ, Đại Gia đình Tuổi Thần Tiên chúng ta cần chung tay thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Qua đó cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này để các con sớm được đến trường khi dịch bệnh được khống chế.
Trân trọng cảm ơn!