Bài học giúp tôi thấy được giá trị giáo dục nhiều hơn, làm việc hiệu quả hơn

Bài học giúp tôi thấy được giá trị giáo dục nhiều hơn, làm việc hiệu quả hơn:
Bài tập thần số: biết được điểm mạnh của học sinh, đồng nghiệp để có phương pháp giáo dục tốt hơn
Sinh trắc vân tay: bộ não có 2 bán cầu, 5 thuỳ não
Luật thành công: mắc lỗi, mắc lỗi lại mắc lỗi- ít hơn, ít hơn lại ít hơn
Học cái hay biến nhân cách thành tích cách, tránh não bò sát
Cười là khen mọi người nhiều hơn
Thực hiện chu trình lắng nghe
Bài tập giao tiếp
Thấy tự tin hơn trong những ngày tập huấn
Kỹ năng mềm: quản trị cảm xúc
Nói lời cảm ơn - xin lỗi là 2 cum từ trong giao tiếp
Làm chủ người khác là sức mạnh
Làm chủ bản thân là quyền năng
Nhận ra điểm mạnh của bản thân, không nhìn vào khuyết điểm
Lắng nghe, sửa đổi, bổ sung ngân hàng nội dung thời khoá biểu và thống nhất theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục