Bài vận động : "Tung và bắt bóng bằng hai tay" của các con khối 4-5 tuổi, giúp các con rèn luyện cơ tay, sự phối hợp tay và mắt.