Bé giới thiệu về quyển truyện yêu thích của mình và đọc 1 đoạn ngắn trong truyện (Bé Bảo Ngân - Ocean)