Bé Minh Anh điền số thích hợp vào ô trống và đọc theo thứ tự bé đến lớn.