CHUNG TAY HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Sau 1 tuần phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung, đã có đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, các mạnh thường quân, phụ huynh và học sinh với lòng hảo tâm đã chung tay ủng hộ.
Theo tổng hợp tính đến 15:00 chiều 26/10, Nhà trường đã tiếp nhận số tiền ủng hộ được : 33.521.000 VNĐ.
Trong đó:
- Tập thể CBGVNV trường đã ủng hộ: 8.480.000 đ
- Các bậc phụ huynh, học sinh ủng hộ: 14.910.000đ
- Bác Đào Duy Chung - địa chỉ KĐT Dương Nội ủng hộ: 8.300.000 đ
Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của toàn thể CBGVNV, các bậc phụ huynh và học sinh nhà trường.
Toàn bộ số tiền ủng hộ nhà trường nhận được sẽ gửi tới các tổ chức:
UBMTTQ Việt Nam quận Hà Đông; UBMTTQ Việt Nam phường La Khê; các tổ chức đoàn thể: LĐLĐ quận Hà Đông, Quận Đoàn Hà Đông và gia đình cô giáo Nguyễn Thị Tâm ở địa chỉ Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Trân trọng!