Cơ sở vật chất

Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên - Hà Đông Môi trường hiện đại đạt chuẩn theo phong cách hiện đại với không gian trong lớp, ngoài trời rộng thoáng phát huy các năng lực của trẻ. Toàn trường có 21 phòng học, bình quân 35-40m2/phòng; có 3 phòng chức năng nghệ thuật múa, thể chất, tạo hình