Đồ dùng đồ chơi các lớp đã thu gọn để giúp các chú bên Công ty TNHH kĩ thuật Công Anh tổ chức phun thuốc muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết. Bố mẹ yên tâm nhé