Hoạt động: Giờ ngủ trưa (khối mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi)