Hoạt động học Tiếng Anh cộng đồng

Hoạt động gì mà khiến các bạn nhỏ Tuổi Thần Tiên hào hứng thế nhỉ?
Ba mẹ cùng tham gia hoạt động phát triển ngôn ngữ với chúng con nào