Hoạt động kể tên các bạn cùng lớp ( Bé Minh Trang - Lớp Búp non)