Hoạt động: Nhận biết kí hiệu riêng trên sách vở của trẻ (khối mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi)