Hoạt động: Tô màu câu đối ngày tết (khối mẫu giáo nhỡ)