Hội Thi Giáo Viên Giỏi cấp trường

Đến với Hội Thi Giáo Viên Giỏi cấp trường các cô giáo Trường MN Tuổi Thần Tiên không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến vào giảng dạy giúp trẻ phát triển toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm.

Tăng cường hoạt động vui chơi, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá.

Chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại trên cơ sở kế thừa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.