Kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường nhóm lớp, Bếp ăn các cơ sở.

PGD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG  MN TUỔI THẦN TIÊN

Số: 3/KH- TTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

                            Hà Đông, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra vệ sinh môi trường nhóm lớp, Bếp ăn các cơ sở.

Căn cứ vào quy trình làm việc của y tế trường;

Căn cứ vào thực tế của nhà trường. Ban chỉ đạo y tế trường MN Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch kiểm tra và giám sát khu vực vệ sinh nhóm lớp như sau:

I/Mục đích yêu cầu:

1. Đối với nhóm, lớp:

- Đảm bảo nhà vệ sinh khô ráo, thoáng mát thùng đựng rác sạch sẽ bảo đảm sức khỏe cho trẻ.

- Vệ sinh đồ chơi của trẻ, đồ dùng cá nhân của trẻ, Đồ dùng đồ chơi các góc sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

        2. Đối với bếp ăn:

- Đảm bảo bếp ăn không đọng, ngập nước, khô ráo sạch sẽ.

- Vệ sinh đồ dùng dụng cụ nhà bếp, bát thìa sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

- Thùng rác sạch sẽ, thùng chứa thức ăn thừa không để mùi, vấy bẩn ra sàn bếp.

II/ Nội dung.

        1. Khi trẻ đi vệ sinh xong phải dội luôn nước và cọ bồn cầu sạch sẽ, không để mùi khó chịu làm ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Vào cuối buổi chiều khi hết trẻ giáo viên chủ động kiểm tra nhà vệ sinh.

          2. Hàng ngày dọn vệ sinh hai lần vào buổi trưa (11h30) và buổi chiều (17h00) cọ  rửa bằng vim. Thùng rác được đổ đúng nơi quy định, cọ sạch phơi khô.

3. Các nhóm lớp giặt chiếu, giường, rửa đồ chơi đồ dùng phơi khô ráo, sạch sẽ. Lau sàn nhà bằng CloraminB.

4. Quần áo lưu, giá để dép, ba lô trả hết về cho phụ huynh.

5. Đối với bếp ăn lau sàn bếp khô ráo, sạch sẽ; thiết bị đồ dùng nhà bếp phải được vệ sinh, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp gọn gàng; thùng đựng rác xử lý sạch sẽ ( không để lưu), thùng đựng thức ăn thừa đậy nắp gọn gàng tránh để mùi, nấm mốc, tạo môi trường vi khuẩn lây lan.

6. Y tế trường đi kiểm tra vào ngày 18-19 /10/2019 ( Thứ 6-7 ) và lập biên bản các lớp, bếp ăn cơ sở chưa thực hiện đúng báo cáo BGH nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch triển khai kiểm tra khu vệ sinh nhóm lớp, bếp ăn các cơ sở của y tế Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên. Đề nghị giáo viên, nhân viên bếp toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung trên và dán vào bảng tuyên truyền.

 

Nơi nhận:

- Toàn thể CBGVNV ( để thực hiện);

- Lưu VT.

             TM.BAN CHỈ ĐẠO

                       (Đã ký)

                Phạm Thị Hoa