Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch Tay Chân Miệng.

PGD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG  MN TUỔI THẦN TIÊN

Số: 23/KH- TTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

Hà Đông, ngày 30 tháng 06 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai công tác phòng chống dịch Tay Chân Miệng.

 

Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 18/12/2019 phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2020, KH số 184/KH-UBND ngày 21/8/2019 về triển khai công tác y tế trường học năm 2019 – 2020 của UBND TP Hà Nội; Kế hoạch số 5709/KH-SYT ngày 20/12/2019 về phòng, chống dịch ngành Y tế Hà Nội năm 2020; Công văn số 2148/SYT-NVY ngày 8/5/2020 về tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa hè của Sở Y tế Hà Nội.

Thực hiện công văn số 2401/KSBT-KSMT&YTTH ngày 29/6/2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật về tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch Tay chân miệng trong trường học. kế hoạch Phòng YTế Quận Hà Đông 10/2018 về việc tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng trên địa bàn Quận.

Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch công tác phòng chống dịch Tay chân miệng trong trường như sau:

1 – Triển khai các hoạt động tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phòng, chống bệnh tay, chân, miệng.

2 –Giáo viên các lớp tiếp tục duy trì thực hiện rửa tay cho trẻ nhiều lần bằng xà phòng, đặc biệt khi chuẩn bị cho trẻ ăn và sau khi đi vệ sinh theo quy trình rửa tay 6 bước; trẻ dùng khăn mặt, cốc đúng ký hiệu, khăn mặt được luộc sôi hàng ngày; Gối giặt sạch phơi khô vào cuối tuần.

3- Giáo viên thường xuyên tiến hành vệ sinh lớp học, sàn nhà, hành lang, cầu thang, tay vịn, nhà vệ sinh, bề mặt bàn ghế, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, trang thiết bị đồ dùng học tập bằng cloraminB để phòng chống dịch. Nhân viên y tế phát CloraminB tới các lớp, kiểm tra giám sát và lập biên bản việc thực hiện của giáo viên.

4 – Nhân viên nuôi dưỡng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sơ chế, chế biến thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín, thìa, bát, được sấy khô. Duy trì vệ sinh khử trùng khu vực nhà ăn, bếp, dụng cụ chế biến, bát đũa, không để tồn rác và ứ đọng nước tại sàn, hệ thống thoát nước.

5- Tuyên truyền với phụ huynh không cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh, chủ động khi trẻ mắc bệnh phải nghỉ học và đến cơ sở y tế để điều trị. Giáo viên không nhận trẻ vào lớp khi phát hiện trẻ có dấu hiện mắc bệnh và thông báo lại ngay cho BGH và nhân viên y tế nhà trường.

 6- Ban chỉ đạo phòng chống dịch thường xuyên thực hiện theo dõi, giám sát sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh. Tất cả các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng hoặc nghi ngờ (sốt, xuất hiện ban, nốt phỏng ở tay chân miệng ...) phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; thực hiện nghiêm việc cách ly và chăm sóc y tế theo đúng hướng dẫn (trẻ mắc bệnh không đến lớp ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh và chỉ đến lớp khi hết loét miệng và các phỏng nước).

    Trên đây là kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống dịch tay chân miệng của Trường MN Tuổi Thần Tiên. Giao cho nhân viên y tế trường sát sao kiểm tra để việc phòng chống dịch có hiệu quả. Đề nghị CBGVNV toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

 

Nơi nhận:

- BGH nhà trường (để b/c);

- Toàn thể CBGVNV ( để thực hiện);

- Lưu VT.

TM.BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Xuân Quỳnh