Kế hoạch triển khai phun thuốc muỗi phòng chống dịch bệnh mùa xuân.

PGD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN TUỔI THẦN TIÊN

 

Số:12/KH- TTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Đông, ngày 19 tháng 03 năm 2021.

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phun thuốc muỗi phòng chống dịch bệnh mùa xuân.

Căn cứ vào Kế hoạch Số: 11/KH- TTT ngày 16/3/2021 của Ban phòng chống dịch nhà trường về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa xuân.

Căn cứ vào hợp đồng của Công tyCông ty cổ phần TM&DV Pest controlvề việc phun thuốc muỗi với Trường MN Tuổi Thần Tiên.

 Trường MN Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch triển khai phun thuốc muỗi tại các cơ sở như sau:

I/ Mục đích.

           Chủ động phòng, chống các bệnh dịch mùa xuâncó thể xảy ra đối với trẻ;

           Hạn chế tối đa tỷ lệ trẻ bị mắc, nhiễm bệnh do côn trùng, muỗi, vi rút, sốt xuất huyết gây ra.

Công ty CP TM&DV Pest control sử dụng thuốc với nồng độ an toàn, không gây độc hại cho con người, môi trường và tài sản.Các hóa chất này đã được Bộ Y tế Việt Nam cho phép lưu hành chế phẩm diệt côn trùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bao gồm:

- Permethrin plus

- Piperonyl Butoxide.

II/ Yêu cầu và thực hiện.

1. Yêu cầu.

* Đối với lớp:

- CBGVNV tuyên truyền tới 100% phụ huynh học sinh trong cơ sở.

- Giáo viên các lớp sắp xếp tủ, kệ giá, đồ dùng đồ chơi của trẻ cho hết vào túi, bao tải các cây nước, giường chiếu của trẻ để ra giữa lớp và phủ bạt kín.

* Đối với Bếp:

- Nhân viên tổ nuôi chủ động sắp xếp đồ dùng nhà bếp, thùng đựng thực phẩm khô kiểm tra đóng toàn bộ nắp phủ vải kín, toàn bộ bình nước sạch sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

*Đối với văn phòng và sân chơi ngoài trời:

- Nhân viên tạp vụ chủ động sắp xếp tạo mọi điều kiện để việc phun thuốc đạt hiệu quả.

2. Thực hiện.

- 17hthứ 7 ngày 20/03/2021 Công ty CP TM&DV Pest control thực hiện phun thuốc cho các điểm trường.

- Để đảm bảo an toàn cho trẻ đề nghị các lớp thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Trưa thứ 7 ngày 20/03/2021: các lớp quay tủ, kệ giá đồ dùng đồ chơi vào trong tường và cho hết đồ dùng đồ chơi vào túi, bao tải để việc phun thuốc đảm bảo và có hiệu quả, che phủ vải, bạt vào tất cả các cây nước, giường chiếu của trẻ.

+ Chiều thứ 7 ngày 20/03/2021: GVCN các lớp chủ động thông báo tới phụ huynh học sinh đón trẻ trước 17h00 để việc phun thuốc được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

+ 6h45thứ 2 ngày 22/03/2021, 100% CBGVNV có mặt tại lớp của mình để vệ sinh môi trường lớp và đồ dùng đồ chơi đảm bảo lớp học sạch sẽ, an toàn.

+Nhân viên tổ nuôi chủ động có mặt tại khu vực bếp lau dọn làm sạch trước khi chế biến thực phẩm cho trẻ.

+Nhân viên tạp vụ sắp xếp thu gom rác thải để gọn gàng buộc kín, cọ rửa sạch sẽ, đảm bảo khô ráo hành lang chung và sân chơi cho trẻ.

- Quản lý cơ sở và nhân viên y tế trực tiếp kiểm tra, giám sát việc phun thuốc và vệ sinh sau phun thuốc. Lớp nào không thực hiện đúng lập biên bản báo cáo BGH nhà trường.

 

          Trên đây là kế hoạch triển khai phun thuốc muỗi phòng chống dịch bệnh mùa xuân của trường MN Tuổi Thần Tiên, đề nghị các đ/c CBGVNV thực hiện đúng theo kế hoạch trên.

 

       Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

-100% các nhóm lớp ( để t/h);

-Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

Phạm Thị Xuân Quỳnh