Kế hoạch triển khai phun thuốc phòng trừ côn trùng gây hại tại Cơ Sở 1, 3

PGD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN TUỔI THẦN TIÊN

 

Số: 05/KH- TTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Đông, ngày 19 tháng 09 năm 2019.

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phun thuốc phòng trừ côn trùng gây hại tại Cơ Sở 1, 3

Căn cứ hợp đồng số 12/2019/HĐKT ngày 18/09/2019 về việc phun thuốc phòng trừ côn trùng gây hại của trường MN Tuổi Thần Tiên với Công ty TNHH kỹ thuật Công Anh.

Trường MN Tuổi Thần Tiên xây dựng kế hoạch triển khai phun thuốc phòng trừ côn trùng gây hại tại cơ sở 1,3 như sau:

I/ Mục đích.

- Phòng trừ côn trùng gây hại cho trẻ như: muỗi, gián, ruồi, kiến, thiêu thân, nhện, bọ gậy, côn trùng quấy nhiễu khác.

- Công ty TNHH kỹ thuật Công Anh sử dụng thuốc với nồng độ an toàn, không gây độc hại cho con người, môi trường và tài sản.Các hóa chất này đã được Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế Việt Nam cho phép sử dụng trong công tác phòng chống vector bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bao gồm:

- MAP CPA 500 EC (Anh Quốc)

- Permethrin 50 EC ( Anh Quốc)

- Cypado 25 EC( Việt Nam)

II/ Yêu cầu và thực hiện.

1. Yêu cầu.

* Đối với lớp:

- CBGVNV tuyên truyền tới 100% phụ huynh trong cơ sở.

- Giáo viên các lớp sắp xếp tủ, kệ giá, đồ dùng đồ chơi của trẻ cho hết vào túi, bao tải các cây nước, giường chiếu của trẻ để ra giữa lớp và phủ bạt kín.

* Đối với Bếp:

- Nhân viên tổ nuôi chủ động sắp xếp đồ dùng nhà bếp,thùng đựng thực phẩm khô kiểm tra đóng toàn bộ nắp phủ vải kín , toàn bộ bình nước sạch sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

*Đối với văn phòng và sân chơi ngoài trời:

- Nhân viên tạp vụ chủ động sắp xếp tạo mọi điều kiện để việc phun thuốc được hoàn thiện.

2.Thực hiện.

- 17h30 thứ 7 ngày 21/9/2019 Công ty TNHH kỹ thuật Công Anh đi phun thuốc phòng trừ côn trùng gây hại.

- Để đảm bảo an toàn cho trẻ đề nghị các lớp thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Trưa thứ 7 ngày 21/9/2019: các lớp quay tủ, kệ giá đồ dùng đồ chơi vào trong tường và cho hết đồ dùng đồ chơi vào túi, bao tải để việc phun thuốc đảm bảo và có hiệu quả, che phủ vải, bạt vào tất cả các cây nước, giường chiếu của trẻ.

+ Chiều thứ 7 ngày 21/9/2019: GVCN các lớp chủ động thông báo tới PHHS đón trẻ trước 17h00 để việc phun thuốc được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

+ 6h45 thứ 2 ngày 23/9/2019, 100%  CBGVNV có mặt tại lớp của mình để vệ sinh môi trường lớp và đồ dùng đồ chơi đảm bảo lớp học sạch sẽ, an toàn.

+NV tổ nuôi chủ động có mặt tại khu vực bếp lau dọn làm sạch trước khi chế biến thực phẩm cho trẻ.

+NV tạp vụ sắp xếp thu gom rác thải để gọn gàng buộc kín, cọ rửa sạch sẽ, đảm bảo khô ráo hành lang chung và sân chơi cho trẻ.

- Quản lý cơ sở và nhân viên y tế trực tiếp kiểm tra, giám sát việc phun thuốc và vệ sinh sau phun thuốc. Lớp nào không thực hiện đúng lập biên bản báo cáo BGH nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch Triển khai phun thuốc phòng trừ côn trùng gây hại tại Cơ Sở 1,3 đề nghị các đ/c CBGVNV thực hiện đúng theo kế hoạch trên.

 

       Nơi nhận:

- BGH ( để b/c)

-100% các nhóm lớp ( để t/h)

-Lưu VT

                 TM. BAN CHỈ ĐẠO

                        (Đã ký)

 

 

               Phạm Thị Xuân Quỳnh