KẾ HOẠCH TUẦN LỚP GIÁO DỤC SỚM - THÁNG 11

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP 1 – 3 TUỔI

TUẦN 1: từ 4/11 đến 8/11/2019

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7.15 – 8.00

- Đón trẻ: Cô niềm nở, ân cần với trẻ, ghi nhận thông tin nếu có vào sổ.

-  Nghe nhạc “ Vẫy tay; Cả nhà thương nhau; Bé ngoan; Cùng múa vui”....

- Tráo thẻ/ chơi các góc

8.00 – 8.30

Tập thể dục sáng/ điểm danh

8.30 – 9.00

Hoạt động có chủ đích

Vận động: Đi cầm tay cô ; Trò chơi- Giấu tay

Thơ/ Truyện: Bài thơ - Côvà mẹ

Phát triển nhận thức: Nhận biết tên cô giáo

Âm nhạc: Nghe hát – Giấu tay

Hoạt động với tạo hình: Xâu hoa

Tình cảm xã hội: Biểu lộ cản xúc “ Vui  - buồn”

9.00 – 9.15

 Vệ sinh

9.15 – 10.00

Hoạt động góc/ hoạt động ngoài trời/ ngủ theo nhu câu

10.00 – 10.30

Vệ sinh rửa mặt, rửa tay

10.30 – 11.15

Ăn trưa

11.15 – 11.45

Hát, đọc thơ, sách, floor time

11.45 – 14.00

Ngủ giấc trưa

14.00- 14.30

Vệ sinh / vận động nhẹ nhàng/ uống sữa

14.30 – 15.15

Hoạt động có chủ đích: Tráo thẻ, vận động và các hoạt động theo các lĩnh vực

15.15 – 16.00

Ăn quà chiều

16.00 – 16.30

Vệ sinh/ chơi trong các góc

16.30 – 17.30

Trả trẻ, RIE time


KẾ HOẠCH TUẦN LỚP 1 – 3 TUỔI

TUẦN2: từ  11/5 đến 11/5/2019

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7.15 – 8.00

- Đón trẻ: Cô niềm nở, ân cần với trẻ, ghi nhận thông tin nếu có vào sổ.

-  Nghe nhạc : “Vẫy tay; Cả nhà thương nhau; Bé ngoan; Cùng múa vui”....

- Tráo thẻ/ chơi các góc

8.00 – 8.30

Tập thể dục sáng/ điểm danh

8.30 – 9.00

Hoạt động có chủ đích

Vận động: Tung bóng qua dây; TCKH: Bác thợ giầy

Thơ/ Truyện: Thơ – Miệng xinh

Phát triển nhận thức: Nhận biết Tên bản tên bản thân( bé soi gương )

Âm nhạc: Nghe hát – Bé ngoan

Hoạt động với tạo hình: Xếp chồng 2 – 3 đồ vật lên nhau.

Tình cảm xã hội:Trẻchào, ạ, tạm biệt”

9.00 – 9.15

 Vệ sinh

9.15 – 10.00

Hoạt động góc/ hoạt động ngoài trời/ ngủ theo nhu câu

10.00 – 10.30

Vệ sinh rửa mặt, rửa tay

10.30 – 11.15

Ăn trưa

11.15 – 11.45

Hát, đọc thơ, sách, floor time

11.45 – 14.00

Ngủ giấc trưa

14.00- 14.30

Vệ sinh / vận động nhẹ nhàng/ uống sữa

14.30 – 15.15

Hoạt động có chủ đích: Tráo thẻ, vận động và các hoạt động theo các lĩnh vực

15.15 – 16.00

Ăn quà chiều

16.00 – 16.30

Vệ sinh/ chơi trong các góc

16.30 – 17.30

Trả trẻ, RIE time


KẾ HOẠCH TUẦN LỚP 1 – 3 TUỔI

TUẦN 3: từ 18/11 đến 22/11/2019

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7.15 – 8.00

- Đón trẻ: Cô niềm nở, ân cần với trẻ, ghi nhận thông tin nếu có vào sổ.

-  Nghe nhạc “Vẫy tay; Cả nhà thương nhau; Bé ngoan; Cùng múa vui”....

- Tráo thẻ/ chơi các góc

8.00 – 8.30

Tập thể dục sáng/ điểm danh

8.30 – 9.00

Hoạt động có chủ đích

Vận động: : Bò theo bóng; TCKH: Hai con chim chích

Thơ/ Truyện: Sự kiện 20/11

Phát triển nhận thức: Sự kiện 20/11

Âm nhạc: Nghe hát – Cả nhà thương nhau

Hoạt động với tạo hình: Nhặt rau muống

Tình cảm xã hội: Trẻ chơi với bạn

9.00 – 9.15

 Vệ sinh

9.15 – 10.00

Hoạt động góc/ hoạt động ngoài trời/ ngủ theo nhu câu

10.00 – 10.30

Vệ sinh rửa mặt, rửa tay

10.30 – 11.15

Ăn trưa

11.15 – 11.45

Hát, đọc thơ, sách, floor time

11.45 – 14.00

Ngủ giấc trưa

14.00- 14.30

Vệ sinh / vận động nhẹ nhàng/ uống sữa

14.30 – 15.15

Hoạt động có chủ đích: Tráo thẻ, vận động và các hoạt động theo các lĩnh vực

15.15 – 16.00

Ăn quà chiều

16.00 – 16.30

Vệ sinh/ chơi trong các góc

16.30 – 17.30

Trả trẻ, RIE time


KẾ HOẠCH TUẦN LỚP 1 – 3 TUỔI

TUẦN 4: 25/11 đến 29/11/2019

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7.15 – 8.00

- Đón trẻ: Cô niềm nở, ân cần với trẻ, ghi nhận thông tin nếu có vào sổ.

-  Nghe nhạc:  “Vẫy tay; Cả nhà thương nhau; Bé ngoan; Cùng múa vui”....

- Tráo thẻ/ chơi các góc

8.00 – 8.30

Tập thể dục sáng/ điểm danh

8.30 – 9.00

Hoạt động có chủ đích

 

Vận động: Vận động cơ bản: Trườn qua vật cản; TCKH: Trời tối, trời sáng .

Thơ/ Truyện: Truyện: Thỏ mẹ

Phát triển nhận thức: Nhận biếtBa lô

Âm nhạc: Nghe hát – Cùng múa vui

Thơ/ Truyện: Năm ngón tay đẹp

Tình cảm xã hội: Giao tiếp với cô

9.00 – 9.15

 Vệ sinh

9.15 – 10.00

Hoạt động góc/ hoạt động ngoài trời/ ngủ theo nhu câu

10.00 – 10.30

Vệ sinh rửa mặt, rửa tay

10.30 – 11.15

Ăn trưa

11.15 – 11.45

Hát, đọc thơ, sách, floor time

11.45 – 14.00

Ngủ giấc trưa

14.00- 14.30

Vệ sinh / vận động nhẹ nhàng/ uống sữa

14.30 – 15.15

Hoạt động có chủ đích: Tráo thẻ, vận động và các hoạt động theo các lĩnh vực

15.15 – 16.00

Ăn quà chiều

16.00 – 16.30

Vệ sinh/ chơi trong các góc

16.30 – 17.30

Trả trẻ, RIE time