KẾ HOẠCH Về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn trường.

PGD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MN TUỔI THẦN TIÊN

 

 
 
 

 


Số:7/KH-TTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hà Đông, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc tiếp tục tăng cường triển khai

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn trường.

 

          Thực hiện công văn số 263/UBND-YT ngày 08/1/2021 của UBND quận Hà Đông về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông.

Thực hiện công văn số 100/PGDĐT của PGD&ĐT Hà Đông ngày 28/1/2021 về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trường MN Tuổi Thần Tiên xây dựng Kế hoạch tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong việc phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tụ tập-khai báo y tế).

          2. Đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh thực hiện khai báo sức khỏe y tế trung thực theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

          3. CBGVNV và phụ huynh học sinh toàn trường nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn: Giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện tốt việc  vệ sinh khử trùng lớp học, sàn nhà, hành lang, nhà vệ sinh, bề mặt bàn ghế, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, trang thiết bị đồ dùng học tập bằng cloraminB để phòng chống dịch. Tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; khai báo y tế theo quy định và khi có dấu hiệu mệt mỏi, ho, sốt, khó thở ... phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong trường học; học sinh thực hiện đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và các hoạt động cần thiết khác Giáo viên các lớp chủ động thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh và báo cáo với quản lý phụ trách cơ sở. Quản lý báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường.

          4. Theo dõi chặt chẽ, phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học; tăng cường kiểm tra, giám sát, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục. Giao đồng chí Lê Thị Huệ - Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện ứng dụng và cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn COVID-19” (nếu có).

          5. Tuyên truyền tới CBGVNV và phụ huynh học sinh hạn chế tham gia các hoạt động lễ hội, sự kiện có tập trung đông người; Chỉ đạo các cơ sở dừng tổ chức “Lễ hội mùa xuân” cho trẻ theo kế hoạch đã đề ra.

          6. Quản lý các cơ sở rà soát, báo cáo số giáo viên, học sinh liên quan tới các trường hợp F1 tại Quảng Ninh và Hải Dương (nếu có), đ/c Lê Thị Huệ tổng hợp và báo cáo về phòng GDĐT qua Email: nguyenthituyetminh_hadong@hanoi.gov.vn

7. Chỉ đạo 100% nhóm lớp các cơ sở thực hiện việc tổng vệ sinh, khử khuẩn bằng CloraminB trong ngày 29/01/2021 (Thứ 6). Giao đ/c Phạm Thị Hoa – nhân viên y tế phát đủ CloraminB cho các cơ sở và phối hợp với quản lý các cơ sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên, nhân viên toàn trường và báo cáo bằng văn bản về Ban chỉ đạo nhà trường.

Trên đây là kế hoạch triển khai các biện pháp tiếp tục tăng cường phòng chống dịch Covid-19 của Trường MN Tuổi Thần Tiên. Đề nghị CBGVNV toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

Nơi nhận:

- BGH nhà trường ( để b/c);

- Toàn thể CBGVNV ( để thực hiện);

- Lưu VP.

TM.BAN CHỈ ĐẠO

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Xuân Quỳnh