Lịch tập tuấn tháng 6 năm 2019

Tuần 1 tháng 6:

- BGH phối hợp với khối trưởng và giáo viên cốt cán xây dựng dự kiến phiên chế lịch, kếhoạch giáo dục năm học 2019 – 2020:

+ Khối 5 tuổi: cô Lệ, cô Trang, cô Oanh, cô Hương, cô Thảo;

+ Khối 4 tuổi: cô Huệ, cô Hạnh, cô Thu, cô Lan Anh;

+ Khối 3 tuổi: cô Lệ, cô Xuân Quỳnh, cô Huyền, cô Ngọc;

+ Khối nhà trẻ: cô Huệ, cô Hạnh, cô Thoa, cô Hương, cô Quỳnh

Ngày 17,18, 19 tháng 6:

- BGH, Khối trưởng các khối đã tổ chức tập huấn cho các khối với 8 hoạt động giáo dục sau:

+ Khối A: Toán: Tách gộp trong phạm vi 10; Chữ cái: h - k (tiết 2).

+ Khối B: Toán: Ghép đôi; Toán: số 5 ( tiết 1).

+ Khối C: Toán: sắp xếp theo quy tắc 1: 1; Tạo hình: Vẽ con ếch (Mẫu).

+ Khối nhà trẻ: Vẽ hoa (Mẫu); Di màu con chim (Đề tài).

+ Cách xây dựng phiên chế lịch, mục tiêu, ngân hàng nội dung, kế hoạch giáo

dục, bài tập kỹ năng sống, lễ giáo các tháng cho năm học 2019 – 2020.