Lịch tập tuấn tháng 7 năm 2019

Ngày 8, 9 tháng 7: 

Thời gian: 12h15 - 13h50

Nội dung: - Các khối tổ chức tập huấn cho giáo viên về hướng dẫn trẻ sử dụng sách vở, cách chia bài tập vào các tháng và định hướng tổ chức cho trẻ làm bài tập.

- Xây dựng môi trường góc lấy trẻ làm trung tâm.

Chuẩn bị: Vở bài tập của trẻ, giấy A3, màu