Lịch tập tuấn tháng 8 năm 2019

Tập huấn cho 100% CBGVNV toàn trường về Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Ngày 5,6/8/2019.

Địa điểm: Tầng 6, cơ sở 1