Chào mừng đến với Tuổi Thần Tiên! - NƠI ƯƠM MẦM HẠT GIỐNG TƯƠNG LAI !

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin để được tư vấn và nhận ưu đãi của nhà trường

x

Tuổi Thần Tiên cơ sở Phú La

class-img

Lớp Montessori - Lavender

3 giáo viên

Tổng diện tích cơ sở  1.130 m2 nhận trẻ từ 10 tháng đến 72 tháng được chia theo các độ

Tổng diện tích cơ sở  1.130 m2 nhận trẻ từ 10 tháng đến 72 tháng được chia theo các độ

Xem thêm lớp khác

 • Nhóm tuổi

  2 – 3 tuổi

 • 2 giáo viên

 • Số trẻ

  15

 • Nhóm tuổi

  3 – 4 tuổi

 • 2 giáo viên

 • Số trẻ

  15

 • Nhóm tuổi

  18 – 36 tháng

 • 2 giáo viên

 • Số trẻ

  18

 • Nhóm tuổi

  3 – 4 tuổi

 • 2 giáo viên

 • Số trẻ

  25