Chào mừng đến với Tuổi Thần Tiên! - NƠI ƯƠM MẦM HẠT GIỐNG TƯƠNG LAI !

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin để được tư vấn và nhận ưu đãi của nhà trường

x

Tuổi Thần Tiên cơ sở Phú La

class-img

Lớp Montessori - Orange

2 giáo viên

Tổng diện tích cơ sở  1.130 m2 nhận trẻ từ 10 tháng đến 72 tháng được chia theo các độ

Thông tin lớp học

Xem thêm lớp khác

 • Nhóm tuổi

  10 – 18 tháng

 • 3 giáo viên

 • Số trẻ

  15

 • Nhóm tuổi

  3 – 4 tuổi

 • 2 giáo viên

 • Số trẻ

  15

 • Nhóm tuổi

  18 – 36 tháng

 • 2 giáo viên

 • Số trẻ

  18

 • Nhóm tuổi

  3 – 4 tuổi

 • 2 giáo viên

 • Số trẻ

  25