PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN

PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN

Trước diễn biến dịch viêm phổi cấp CORONA để đảm bảo sức khỏe nhà trường đã phối hợp cùng trạm y tế phường Phun thuốc khử khuẩn tại các điểm trường

Hà Đông, ngày 2/2/2020