Tập huấn chuyên đề tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức HĐGD lĩnh vực phát triển phẩm mỹ năm học 2019 - 2020

Nhà trường trân trọng cảm ơn TS Chu Anh Sơn đã tận tình chia sẻ hướng dẫn và truyền cảm hứng về học qua chơi trong hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.