TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

Để chuẩn bị đón các con trở lại trường học, nhà trường phối hợp với cán bộ y tế trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho CBGVNV trong trường cách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, vệ sinh khử khuẩn môi trường lớp và đồ dùng đồ chơi bằng cloramin B...
Cán bộ y tế cung cấp thông tin chung, cập nhật tình hình, biểu hiện của bệnh và thời gian ủ bệnh, khả năng lây lan đến CBGVNV được nắm rõ
Hà Đông, ngày 27/2/2020