Thí nghiệm: Hoa giấy nở trong nước ( Bé Xuân Đức - Lớp Búp non)