THỜI KHÓA BIỂU MON KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5 – 6 TUỔI - THÁNG 1 ( 5 tuần từ 30/12/2019 – 31/1/2020)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Âm nhạc

- DH: Lá xanh

NH: Nhạc rừng  (1)

- VĐTN : Xòe hoa

NH:  Hoa thơm bướm lượn (3)

Thể chất

- Nhảy xuống từ  độ cao 40cm

TC: Ném bóng vào rổ(2)

- Đi, chạy thay đổi  hướng  vận động theo đúng hiệu lệnh.

TC: Chuyền bóng qua đầu (4)

- Nghỉ tết(5)

Toán

-Đếm đến 8 nhận biết số lượng trong phạm vi 8, nhận biết số 8. (1)

Làm quen chữ viết:

- h,k (2)

Văn học

Truyện : Quả bầu tiên (3)

- Thơ : Hoa kết trái (4)

Nghỉ tết ( 5)

- Nghỉ tết dương lịch (1)

Khám phá

- Su hào

- Hoa đào

- Cách gói bánh chưng ngày tết.

- Nghỉ tết

 

Văn học

- Thơ  Hoa bưởi (1)

Âm nhạc

-DH: Màu hoa

NH: Ngày xuân long phụng sum vầy  (2)

Tạo hình

- Cắt dánhoa đào(3)

Nghỉ tết ( 4)

Làm quen với toán

( Tách – gộp trong phạm vi 8 ) 

 

 

Tạo hình

- Vẽ vườn cây ăn quả

 ( ý thích)

- Cắt dán hoa đào( đề tài)

- Vẽ tranhlọ hoa ngày tết( đề tài).

- SK tết nguyên đán

- Nghỉ tết

- Tạo hình

Nặn bông hoa ( Ý thích )

 

 

+ Làm thí nghiệm đổi màu của hoa (1)

+ Làm quả trứng kỳ diệu (2)

+ Giao lưu tập thể.(3)

- Nghỉ tết

- Tuyên dương khen thưởng bé ngoan (5)

Learning English with native speaker

Learning English with English teacher

Learning English with native speaker

Learning English with native speaker

Learning English with English teacher

Culture exchange

 

* New words:

- Chung cake: Bánh chưng

- Lucky money: Tiền mừng tuổi

- Peach blossoms: Hoa đào

* Structure:

I can make a Chung cake

* Song:

New year song for kids

* New words:

- Fireworks: Pháo hoa

- Champagne: Rượu sâmpanh

- Pagoda: Chùa

* Structure:

My Dad likes

Champagne

Happy new year

* Song:

New year song for kids

 

* New words:

- Living room

- Kitchen

- Bedroom

- Bathroom

- Dining room

*Sentences

What is this?

This is the kitchen

This is the living room

* Song:

My house

* New words:

- Spring: Mùa xuân

- Peach: Quả đào

- Plum: Quả mận

*Sentences

- I love spring: Bé yêu mùa xuân

- I like peach: Bé thích quả đào

* Song:

New year song for kids

* New words:

- Pillow

- Garden

- Yard

- Balcony

- Curtain

- Cupboard

*Sentences

What do you see?

I see a pillow

There is a curtain in the living room

* Song:

My house

- Review

- Performing art

Hoạt động Montessori

    (Thực hành TTCS)

- Rót nước 1:1

- Rót nước vào cốc có đường vạch khác nhau

- Cách đóng mở dấp dính

- Cách sử dụng đũa xỏ ngón

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Hoạt động Montessori

(Cảm giác)

- Gậy đỏ (PP2)

- Cột trụ tròn không núm A (MĐ2)

- Cột trụ tròn không núm B (MĐ2)

- Cột trụ tròn không núm C (MĐ2)

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Hoạt động Montessori

(Toán)

- Nghỉ Tết Dương Lịch

- GT hạt ngọc trai màu vàng và thẻ số (PP1)

- GT hạt ngọc trai màu vàng và thẻ số (PP2)

- Ôn GT hạt ngọc trai màu vàng và thẻ số (PP2)

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Hoạt động Montessori

(Ngôn ngữ)

- Bảng chữ cát (h,k)

- Hộp giới hạn theo tranh (h,k)

- Ghép tranh với tranh

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Ghép tranh với tên

 

 

Hoạt động Montessori

(Địa lý – Văn hóa)

- Danh lam thắng cảnh các nước

- Phân loại màu da

- Phân loại sinh vật vô tri, vô giác

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Phân loại động vật và thực vật

 

 

Ôn hoạt động Montessori

( THTTCS)

- Rót nước 1:1

(Ngôn ngữ)

- Hộp giới hạn theo tranh

(Toán)

- Ôn GT hạt ngọc trai màu vàng và thẻ số (PP2)

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Địa lý)

- PL đồng vật và thực vật