THỜI KHÓA BIỂU MONTESSORI KHỐI MẪU GIÁO 3-4 TUỔI THÁNG 3 ( 5 tuần từ 01/3 đến 02/4/ 2021)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

            Âm nhạc

NDTT: Vận động theo ý thích khi nghe bài hát, bản nhạc quen thuộc: “Trời nắng trời mưa”

NDKH: Nghe bài hát, bản nhạc (Nhạc thiếu nhi, dân ca): “Bốn mùa”

Thể chất

Vận động cơ bản

Bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc

Thể chất

Vận động cơ bản

Đập, tung bắt bóng với cô

Thể chất

Vận động cơ bản

Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang, dọc

 

        Khám phá khoa học

Quan sát và trò chuyện về hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ

Ngôn ngữ

Phát âm các tiếng của tiếng việt: Bài thơ: Cầu vồng

Khám phá khoa học

Quan sát và trò chuyện về một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày và ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật, cây.

Khám phá khoa học

Quan sát và trò chuyện về một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm; một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày

 

Ngôn ngữ

Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe: Truyện: “Chú bé giọt nước”

SK Tết hàn thực

- Cô A trò chuyện với trẻ về ngày tết Hàn Thực

Ngôn ngữ

Làm quen với cách viết tiếng Việt: Hướng viết của các nét chữ; đọc, ngắt, nghỉ sau các dấu: Bài thơ:“Nước

Tạo hình

Sử dụng một số kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản; nhận xét sản phẩm tạo hình; đặt tên cho sản phẩm của mình: “Vẽ mưa” (Đề tài)

Tạo hình

Sử dụng một số kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản; nhận xét sản phẩm tạo hình; đặt tên cho sản phẩm của mình: “Nặn cầu vồng” (Ý thích

Ngôn ngữ

Làm quen với cách đọc tiếng Việt:

Hướng đọc từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới: Bài thơ: “Uống

Âm nhạc

NDTT: Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát: “Mùa hè đến”

NDKH: Nghe bài hát, bản nhạc (Nhạc thiếu nhi, dân ca): “Tôi là gió”

Toán

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng

Âm nhạc

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp: Trống

Tạo hình

Sử dụng một số kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản; nhận xét sản phẩm tạo hình: “Vẽ ông mặt trời”

(Mẫu)

Tuần 1: Chậu gieo hạt

Tuần 2: Vũ điệu của sữa

Tuần 3: In màu từ rau củ quả

 

Learning English with native speaker

Learning English with English teacher

Learning English with native speaker

Learning English with native speaker

Learning English with English teacher

Culture exchange

 

* New words: Weather - Các kiểu thời tiết

1. Sunny: Trời nắng

2. Rainy: Trời mưa

3. Cloudy: Trời nhiều mây

* Structure:

How’s the weather today?

Hôm nay thời tiết thế nào?

It’s cloudy today: Hôm nay trời có mây* Song: How's The Weather Today?

* New words:

1.Rainy: Có mưa

2.Snowy: Có tuyết

3.Cloudy: Nhiều mây

4.Sunny: Nắng

* Structure:

How is the weather? Thời tiết như thế nào?

It is rainy: Trời có mưa

 * Song: How’s the weather?

 

* New words:

Weather - Các kiểu thời tiết

 1. Snowy: Trời có tuyết

2. Stormy: Trời bão

 3. Windy: Trời có gió * Structure:

How’s the weather today?

Hôm nay thời tiết thế nào?

It’s windy today: Hôm nay trời có gió* Song: How's The Weather Today?

 

* New words:

5.Hot: Nóng

6.Cold: Lạnh

7. Rainbow: Cầu vồng

* Structure:

What is this? Đây là cái gì?

This is a rainbow: Đây là cầu vồng

* Song: How’s the weather?

 

* New words: Natural phenomena - Các hiện tượng tự nhiên

1. Rainbow: Cầu vồng

2. Lightning: tia chớp

3. Cold: Lạnh

4. Hot: Nóng

* Structure:

This is the rainbow: Đây là cầu vồng * Song: How's The Weather Today?

 

- Review

- Performing art

Hoạtđộng Montessori

(Thực hành TTCS)

- Cách sử dụng cúc bấm

- Cách cài khuy

- Cách kéo khóa

- Cách xếp hình gỗ

Hoạtđộng Montessori

(Cảmgiác)

Đối chiếu vật thật, hình, từ

Cân nặng

Hộp hình lục giác nhỏ

Thang nâu + Tháp hồng mở rộng

Hoạtđộng Montessori

(Toán)

Giới thiệu thẻ số lớn ( PP1- Buổi 2)

Giới thiệu thẻ số lớn ( PP1- Buổi 3)

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nét số gỗ

Hoạtđộng Montessori

(Ngôn ngữ)

Bóng hình ô tô ( Con vật)

Thực vật ( Thẻ 3 phần )

Động vật ( Thẻ 3 phần)

Tên với tên

Hoạtđộng Montessori

(Địalý – Vănhóa)

Quốc kỳ châu Á ( Buổi 2)

Thẻ 3 phần quốc kì Châu Á

Thẻ 3 phần quốc kỳ châu Úc

Nghỉ 30/4

Ôn hoạt động Montessori

- Cách cài khuy

- Thang nâu+ Tháp hồng

- Giới thiệu thẻ số lớn

- Quốc kì châu Á