THÔNG BÁO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/05/2021

THÔNG BÁO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/05/2021
Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hà Nội tại Công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Nhà trường xin trân trọng thông báo: Toàn thể học sinh tạm dừng đến trường từ thứ Ba ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của Thành phố. Trong thời gian nghỉ, Đại Gia đình Tuổi Thần Tiên chúng ta cần chung tay thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Qua đó, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này để các con sớm được đến trường khi dịch bệnh được khống chế. Trong thời gian này Nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường và lớp học thường xuyên để đảm bảo mọi thứ luôn sẵn sàng khi các em bé quay trở lại trường.