Trong những ngày này các cô có những ngày tập huấn chuyên môn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm vui

Cô trò chúng mình tạm thời phải xa nhau để tránh dịch bệnh Corona. Các bạn ở nhà có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn và các cô không?
Các cô mong lắm, mong dịch bệnh sớm qua để cô trò chúng mình được cùng nhau đến trường, vui chơi, trải nghiệm và học tập. Hẹn sớm gặp lại các con yêu
Trong những ngày này các cô có những ngày tập huấn chuyên môn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm vui ( não thú)
và cũng có cuộc tranh luận chuyên môn nảy lửa ( não nò sát)

Sau tất cả là đầy ắp các hoạt động dạy học và những “chiêu thức” thấu tâm lý tuyệt vời(não người). Tập thể giáo viên chúng em không mong gì hơn ngoài việc được nâng cao kỹ năng giảng dạy, được trải nghề trong từng bài giảng và giữ ngọn lửa đam mê với nghề cao quý này.